Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Aktualności
Artykuł w dwutygodniku „Puls Powiatu”
02.10.2013
Zapraszamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w dniu 25.09.2013 r. na łamach dwutygodnika Powiatu Pyrzyckiego „Puls Powiatu”.
Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.