Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Aktualności
Nasi internauci
02.10.2013
Z przyjemnością zawiadamiamy, że w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” wszyscy jego uczestnicy do dnia 15 lipca br. otrzymali dostęp do Internetu.

Po przeprowadzonych szkoleniach nabyli wiedzę jak obsługiwać komputer, jak korzystać a także jak komunikować się za pomocą Internetu, co nas bardzo cieszy, zatem witamy w gronie internautów.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.