Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Aktualności
Nasi internauci
02.10.2013
Z przyjemnością zawiadamiamy, że w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” wszyscy jego uczestnicy do dnia 15 lipca br. otrzymali dostęp do Internetu.
Artykuł w dwutygodniku „Puls Powiatu”
02.10.2013
Zapraszamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w dniu 25.09.2013 r. na łamach dwutygodnika Powiatu Pyrzyckiego „Puls Powiatu”.
Szkolenia Beneficjentów Ostatecznych.
03.07.2013
W dniach 1 i 2 lipca 2013 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyły się szkolenia 30. Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.
Dostawa materiałów biurowych i materiałów do obsługi 3 spotkań.
03.07.2013
Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2013 r. w drodze zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę, który dokona dostarczenia materiałów biurowych i materiałów do obsługi 3 spotkań w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”.
Dostęp do Internetu
06.06.2013
Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2013 r. w drodze zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę, który dokona instalacji, konfiguracji oraz dostarczenia Internetu w okresie do 31.03.2014 r. na potrzeby realizacji projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”.
Szkolenia Beneficjentów Ostatecznych
06.06.2013
Informujemy, że w dniu 28 maja 2013 r. w drodze zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę, który przeprowadzi szkolenia Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” z podstawowej obsługi komputera oraz z korzystania z Internetu.
Informacje maj 2013 r.
28.05.2013
Działania przeprowadzone w miesiącu 05.2013 r.
Nowa strona internetowa
30.04.2013
Z dniem dzisiejszym w ramach projektu uruchomiona została niniejsza strona internetowa.
Burmistrz Lipian uprzejmie informuje o przystąpieniu Gminy Lipiany do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany "
29.04.2013
Na potrzeby projektu w dniu 8 sierpnia 2012 powołano zespół rekrutacyjny i ustalono regulamin uczestnictwa w projekcie w celu dokona rekrutacji 30. Beneficjentów Ostatecznych, do domów których trafi dostarczony w ramach projektu sprzęt komputerowy, zgodnie z kryteriami działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 oraz zapisami § 6 ustalonego Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.