Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Galeria

Realizacja i zakończenie projektu

Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Lipianach.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.