Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Kontakt

Urząd Miejski w Lipianach

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 49/69

fax. 91 564 13 85

e-mail: umig@lipiany.pl

Zespół zarządzający projektem:

 

Koordynator Projektu: Albertyna Zaleska – Iwanow
tel. 91 564 10 49/69 wew. 105

kom. 790-205-940
e-mail: albertyna@lipiany.pl

 

Asystent koordynatora Projektu: Janina Jaskuła
tel. 91 564 14 82 
wew. 16

 

Obsługa księgowa Projektu: Monika Drapała tel. 91 564 10 49/69 wew. 117

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.