Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
O projekcie

Projekt powstał w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych. Jego realizacja umożliwi Gminie Lipiany zakup 70. zestawów komputerowych i użyczenie ich jednostkom podległym gminy oraz mieszkańcom Gminy Lipiany. Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

 

Linki:

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wwpe.gov.pl
http://europa.eu
www.lipiany.pl

 

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.